Σύντομα Νέα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΑΜΕΒ ΙΚΕ

 Οι υπηρεσίες που παρέχει η ΕΑΜΕΒ ΙΚΕ περιλαμβάνουν :

  •  Υπηρεσίες προς ιδιώτες

– Ανάληψη έργων εκκαθάρισης καλλιεργήσιμων εκτάσεων, περιλαμβάνοντας πλήρη αποξήλωση δέντρων και ριζικού συστήματος καθώς και προετοιμασίας της έκτασης για την επόμενη καλλιέργεια

– Αποκομιδή κλαδεμάτων από την καλλιέργειά τους

  • Υπηρεσίες προς δημόσιους φορείς

– Συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα των δήμων για την συγκέντρωση και αποκομιδή βιομάζας που προκύπτει από τις εργασίες τους

  • Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις

– Συλλογή αποβλήτων ξυλείας από βιοτεχνίες-βιομηχανίες