Σύντομα Νέα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΑΜΕΒ ΙΚΕ

Εταιρεία Ανάκτησης Μεταποίησης Εμπορίας Βιομάζας

Δήμος Βέροιας Ημαθίας
αρ. τεμαχίου 284 Βέροιας, Τ.Κ. 59131

Έναντι Σιδ.Σταθμού Βέροιας

Τηλ.: 6945591736,6932321463

E-mail: info@eameb.gr