Σύντομα Νέα

ΒΙΟΜΑΖΑ

Τί είναι η βιομάζα

Με τον όρο βιομάζα αποκαλείται οποιοδήποτε υλικό παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς (όπως είναι το ξύλο ή τα υπολείμματα καλλιεργειών) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για παραγωγή ενέργειας.
Η βιομάζα είναι η πιο παλιά και διαδεδομένη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.
Η βιομάζα είναι μια από τις πιο ήπιες μορφές ενέργειας, ανεξάντλητη κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, και φιλική προς το περιβάλλον. Το κυριότερο χαρακτηριστικό της είναι ότι πρόκειται για ένα καθαρά φυσικό προϊόν.
Η ενέργεια της βιομάζας (πράσινη ενέργεια) είναι μια δευτερογενής ηλιακή ενέργεια, που μετασχηματίζεται από τα φυτά χρησιμοποιώντας σαν πρώτες ύλες το νερό, το διοξείδιο του άνθρακα και το φως του ήλιου.

Είδη βιομάζας

Γεωργική Βιομάζα

Γεωργική βιομάζα είναι η βιομάζα που προέρχεται οπό υπολείμματα και απόβλητα τον γεωργικών εργασιών (κλαδέματα,κληματσίδες,άχυρα, κτλ) καθώς και από την επεξεργασία γεωργικών προϊόντων (πυρηνοξύλο, πυρήνες φρούτων, υπολείμματα εκκοκισμού βαμβακιού, κτλ)

Δασική βιομάζα

Ως δασική βιομάζα χαρακτηρίζονται όλες τις ποσότητες βιομάζας που προέρχονται από δασικές εργασίες, όπως υλοτομία και αραίωση.


Καλλιεργήσιμη Βιομάζα
Καλλιεργήσιμη βιομάζα ονομάζεται η βιομάζα που παράγεται από τον καλλιεργητή με σκοπό την ενεργειακή της χρήση μετά την συγκομιδή. Καλλιέργειες φυτών για παράγωγη βιομάζας είναι η αγριαγκινάρα, ο ευκάλυπτος κ.α.

Πώς παράγεται η βιομάζα

Ο πιο σημαντικός μηχανισμός δέσμευσης άνθρακα σε ζωντανούς ιστούς είναι η φωτοσύνθεση. Μέσω της φωτοσύνθεσης το διοξείδιο του άνθρακα απορροφάται από την ατμόσφαιρα σε φυτά που αναπτύσσονται. Μαζί με νερό και με την ηλιακή ενέργεια το διοξείδιο του άνθρακα μετατρέπεται σε πλούσια ενεργειακά ζάχαρα τα οποία χρειάζονται τα φυτά και τα οποία μετατρέπονται με τη σειρά τους σε άλλες ουσίες, όπως η κυτταρίνη που (το βαμβάκι και το λινάρι δεν είναι τίποτα περισσότερο από ίνες κυτταρίνης) και χαρτί και μετασχηματίζονται σε ξύλο (το ξύλο αποτελείται από κυτταρίνη και άλλη μια ουσία που ονομάζεται λιγνίνη) το οποίο χρησιμοποιούμε σε οικίες και άλλες κατασκευές.
Παραπροϊόν της φωτοσύνθεσης είναι το παραγόμενο οξυγόνου το οποίο ελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα.
Για τη μετατροπή του διοξειδίου του άνθρακα και του νερού σε κυτταρίνη, τα φυτά χρησιμοποιούν ένζυμα, πρωτεΐνες και αμινοξέα. Ένα από τα πλέον γνωστά είναι η χλωροφύλλη.
Όταν ένας οργανισμός πεθαίνει, η οργανική ύλη αποσυντίθεται και μετασχηματίζεται ξανά στα αρχικά της συστατικά: νερό και διοξείδιο του άνθρακα. Η διεργασία αυτή μπορεί να είναι εξαιρετικά αργή ή πολύ γρήγορη. Όπως ακριβώς το οξυγόνο ελευθερώνεται κατά το σχηματισμό νέας οργανικής ύλης κατά τη φωτοσύνθεση, έτσι και η ίδια ποσότητα οξυγόνου καταναλώνεται κατά την αποσύνθεση. Επίσης, το ίδιο ποσό ενέργειας που δεσμεύεται κατά τη φωτοσύνθεση, ελευθερώνεται κατά την αποσύνθεση.
Η αργή και φυσική αποσύνθεση του οργανικού υλικού μπορεί να αντικατασταθεί από μια γρήγορη και ελεγχόμενη διαδικασία που ονομάζεται καύση. Το πλεονέκτημα της καύσης του οργανικού υλικού σε σχέση με την αργή αποσύνθεσή του είναι ότι στην πρώτη περίπτωση μπορεί να γίνει πρακτική χρήση της ενέργειας που ελευθερώνεται – κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο να γίνει στην αργή βιολογική αποσύνθεση. Η παραγωγή ενέργειας από ξηρή βιομάζα είναι πολύ πιο εύκολη με την άμεση καύση.

Πλεονεκτήματα της χρήσης βιομάζας

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα από τη χρήση της βιομάζας για παραγωγή ενέργειας είναι τα παρακάτω:
• Αποφυγή του « φαινομένου του θερμοκηπίου », το οποίο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο διοξείδιο του άνθρακα (CO2),που παράγεται από την καύση των ορυκτών καυσίμων. Η βιομάζα δε συμβάλλει στην αύξηση των εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα λόγω του βιολογικού της κύκλου (οι ποσότητες του διοξειδίου του άνθρακα που απελευθερώνονται κατά την καύση της βιομάζας δεσμεύονται πάλι από τα φυτά για τη δημιουργία της.
• Αποφυγή της ρύπανσης με διοξείδιο του θείου (SO2), που παράγεται κατά την καύση ορυκτών καυσίμων και συντελεί στο φαινόμενο της όξινης βροχής. Η περιεκτικότητα της βιομάζας σε θείο είναι πρακτικά αμελητέα.
• Μείωση της ενεργειακής εξάρτησης από την εισαγωγή ορυκτών καυσίμων, βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου και αύξηση της ασφάλειας ανεφοδιασμού με μεγαλύτερη ευελιξία του ενεργειακού συστήματος εφόσον η βιομάζα αποτελεί μια εγχώρια πηγή ενέργειας.
• Εξοικονόμηση συναλλάγματος.
• Εξασφάλιση θέσεων εργασίας, δημιουργία εναλλακτικών αγορών και συγκράτηση του ορεινού και αγροτικού πληθυσμού στην περιφέρεια με άμεσο αποτέλεσμα τη συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας.