Σύντομα Νέα

Αποξήλωση καλλιεργειών

Αποξήλωση καλλιεργειών σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ( κλαδιά, κορμός, ρίζες ). Προετοιμασία του εδάφους για νέα καλλιέργεια ( καθαρισμός , όργωμα ).