Σύντομα Νέα

Εταιρεία Ανάκτησης Μεταποίησης Εμπορίας Βιομάζας

 

Η ΕΑΜΕΒ ΙΚΕ δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή του νομού Ημαθίας.

Έχει ως βασικό της αντικείμενο τη συλλογή, μεταποίηση και εμπορία βιομάζας.

Οι κύριες πηγές συλλογής βιομάζας είναι οι εξής:

  • Δέντρα από εκχερσώσεις καλλιεργειών
  • Κατάλοιπα γεωργικών καλλιεργειών
  • Κατάλοιπα δασικής υλοτομίας

Η βιομάζα που συλλέγεται μεταποιείται στις παρακάτω μορφές

  • woodchips
  • woodstripes
  • woodchops